Thursday, October 24, 2013

വനസംരക്ഷണവും രതികേളിയും തമ്മിലെന്ത്?


           വനങ്ങളുടെ ഇല്ലാതാകൽ മനുഷ്യകുലമടക്കമുള്ള ഭൂമിയിലെ സകലതിനും നാശമാണണയ്ക്കുക എന്നത് ഇന്ന് സർവരാലും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട വസ്തുതയാണ്.എന്നാൽ വനസംരക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി ഏതറ്റവും വരെ പോകാൻ തയ്യാറാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ എന്ന നിലയിലേക്കെത്തിയിരിക്കുന്നു കാര്യങ്ങൾ. നോർവേയിൽ 2004 ൽ സ്ഥാപിതമായ  ‘ഫക്ക് ഫോർ ഫോറസ്റ്റ്’ (എഫ്.എഫ്.എഫ്) എന്ന സംഘടന വനസംരക്ഷണത്തിനായി അവലംബിക്കുന്ന മാർഗ്ഗങ്ഇത്തരം ആക്ടിവിസത്തിനുള്ള  പരിധികൾ ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വിമർശനം ഒരു വശത്തു നിന്നും ഉയരുമ്പോൾ അവരുടെ ആശയത്തിനു പിന്തുണയുമായി ഒട്ടേറെ ആളുകൾ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നു എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
എന്താണ് ഫക്ക് ഫോർ ഫോറസ്റ്റ് ?
    
   നോർവേക്കാരായ രണ്ട് പേരാണ് ഫക്ക് ഫോർ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന സംഘടന ആരംഭിച്ചത്. ലിയോണ ജൊഹാൻസൺ എന്ന പെണ്ണും ടോമി ഹോൽ എല്ലിംഗ്സൺ എന്ന ആണും. ലോകമെമ്പാടും കടുത്ത ഭീഷണികൾ നേരിടുന്ന മഴക്കാടുകൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതായിരുന്നു സംഘടനയുടെ ലക്ഷ്യം. അതിനായി പണം സ്വരൂപിക്കേണ്ടതുണ്ട്.  സംഘടനയുടെ രണ്ട് സ്ഥാപകരും തമ്മിലുള്ള ലൈംഗിക വേഴ്ചയുടെ വീഡിയോ തങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചായിരുന്നു ഈ പണം അവർ സ്വരൂപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്നതാണ് ഇവരുടെ ആക്ടിവിസത്തെ വിവാദപൂർണമായ ചർച്ചകൾക്ക് വിധേയമാക്കിയത്. തങ്ങളുടെ സംഭോഗദ്യശ്യങ്ങൾ കാണുന്നതിനായി വെബ്സൈറ്റിൽ അംഗത്വമെടുക്കുന്നവരിൽ നിന്നുമാണ് ഇത്തരത്തിൽ പണം സ്വരൂപിച്ചത് അവർ. ഒരാൾക്ക് അംഗത്വത്തിനുള്ള ഫീസ് 20 ഡോളർ ആണ്.പ്രക്യതി സംരക്ഷണത്തിനായി ഏതറ്റം വരെ പോകാം എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയായി മാറി ഈ ആക്ടിവിസം.

 ആശയവും പ്രവർത്തനരീതിയും
   യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തിൽ നിന്ന് വഴിമാറിയുള്ള ഏതൊരു കാര്യത്തിനും കൈയയച്ച് പണവും പിന്തുണയും നൽകാറുള്ള നോർവീജിയൻ സമൂഹംഫക്ക് ഫോർ ഫോറസ്റ്റിനെയും നന്നായി സഹായിച്ചു. ഇതോടൊപ്പം എതിർപ്പും കുറവല്ലായിരുന്നു. ഏതൊരു മഹത്തായ ലക്ഷ്യത്തിനായിരുന്നാലും ഇത്തരം മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അധാർമ്മികതയാണ് എന്ന വിമർശനത്തിനുള്ള ടോമി എല്ലിംഗ്സന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ് : “എത്രയെത്ര  മോശപ്പെട്ട ഉത്പന്നങ്ങളും ആശയങ്ങളും വിൽക്കാൻ നാം ലൈംഗികതയെ ഉപയോഗിക്കുന്നു? പിന്നെന്തു കൊണ്ട് ഇത്രയും ന്യായമായ കാരണത്തിനായി അങ്ങനെ ചെയ്തു കൂടാ? ഇന്നു നമ്മുടെ ലോകത്തിലെ  ഏറ്റവും അക്രമകരവും ഭീഷണവുമായ ഒന്നായി മനുഷ്യശരീരം ഗണിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ നഗ്നശരീരം ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരിയ്ക്കലും ആധുനിക സമൂഹത്തിന്റെ  ധാർമ്മികതയ്ക്കും മൂല്യങ്ങൾക്കും ഭീഷണി സ്യഷ്ടിക്കുന്നില്ല.മറിച്ച് ആധുനികമനുഷ്യൻ തനിക്കു വേണ്ടി സ്യഷ്ടിച്ച മൂല്യങ്ങളാണ് ഈ ഗ്രഹത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നത് എന്നതാണ് സത്യം”. തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ എതിർക്കുന്നവരുടെ വാദം കേട്ടാൽ തോന്നുക ലോകത്തിൽ വനനശീകരണത്തേക്കാളും വലിയ കുറ്റക്യത്യം  പോർണോഗ്രാഫിയാണെന്നാണ്.
       എന്തായാലും ആദ്യവർഷത്തെ പ്രവർത്തനത്തിൽ തന്നെ ഒരു ലക്ഷം ഡോളറിലധികം സമാഹരിച്ചുഫക്ക് ഫോർ ഫോറസ്റ്റ്’.സർക്കാരും ഇവരെ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറായി എന്നത് ഇവരുടെ ജനപ്രീതിയ്ക്ക് തെളിവായി.പക്ഷെ സംഘടനയുടെ ധനസമാഹരണരീതി മൂലം മഴക്കാടുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനയായറെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ഫൌണ്ടേഷൻ ഫണ്ടിന്റെ നോർവീജിയൻ ഘടകവും ഡബ്ലിയു.ഡബ്ലിയു.എഫും ഈ ഫണ്ട് നിരസിച്ചത്ഫക്ക് ഫോർ ഫോറസ്റ്റിന് തിരിച്ചടിയായി. ഇത് മൂലം അവർ ഈ തുക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെയും ബ്രസീലിലെയും മഴക്കാടുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി തദ്ദേശിയരായ ആദിവാസികൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകിക്കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ വനസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് ഇടയാവുകയും ചെയ്തു. ഒട്ടേറെ പണം വനസംരക്ഷണത്തിനായി ലോകമെമ്പാടും ചെലവഴിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ നല്ലൊരു പങ്കും ഇടനിലക്കാർ തട്ടിയെടുക്കുന്ന സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥിതിയിൽ ചെറു ഇക്കോ പദ്ധതികൾക്ക് നേരിട്ട് പണം മുടക്കാനുള്ള സംഘടനയുടെ ശരിയായ ഒന്ന് തന്നെ എന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

  വിവാദമായതുറന്ന സെക്സ്
  
       പ്രധാനമായും വെബ്സൈറ്റ്  വഴിയുള്ള ആശയപ്രചാരണവും ധനസമാഹാരവുമായി മുന്നോട്ട് പോകവെ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനം വിവാദത്തിലകപ്പെടാനും നോർവേയിൽ പ്രവർത്തനം നിർത്തി വെക്കാനും 2004 ൽ തന്നെ ഇടവന്നു. നോർവീജിയൻ ഗായകനായ ക്രിസ്റ്റഫർ ഷൌവിന്റെ സംഗീതപരിപാടിയ്ക്കിടെ സംഘടനയുടെ രണ്ട് അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ വേദിയിൽ വെച്ച് പരസ്യമായി നടത്തിയ ലൈംഗിക കേളിയാണ് അവരെ പ്രശ്നത്തിലകപ്പെടുത്തിയത്. സർക്കാർഫക്ക് ഫോർ ഫോറസ്റ്റിനെതിരെ തിരിയുന്നതിനും ഒടുവിൽ അവർക്ക് തങ്ങളുടെ ആസ്ഥാനം ജർമ്മനിയിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതായും വന്നു. തനിക്കെതിരെയുള്ള വിചാരണയ്ക്കിടെ കോടതി മുറിയിൽ വെച്ച് തുണിയുരിഞ്ഞ് പ്രതിഷേധം നടത്തി ടോമി എല്ലിംഗ്സൺ.

തുടരുന്ന പ്രവർത്തനം,നിലയ്ക്കാത്ത വിവാദം
     സ്വന്തം നാട്ടിൽ എതിർപ്പുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നുവെങ്കിലുംഫക്ക് ഫോർ ഫോറസ്റ്റ്ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇടനിലക്കാരുടെ സഹായമില്ലാതെ പെറുവിലെയും ബ്രസീലിലെയും തദ്ദേശജനത വഴിയുള്ള വനസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു,അവർ. എട്ട് കൊല്ലത്തെ പ്രവർത്തനം അവരെ തെക്കൻ-മധ്യ അമേരിക്കയിലെ തദ്ദേശിയ ജനതകൾക്കിടയിൽ വനസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ പ്രാപ്തരാക്കുകയും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും സഹായിച്ചു .
       എതിർപ്പുകളും വിവാദങ്ങളും വിടാതെ പിന്തുടർന്നുഫക്ക് ഫോർ ഫോറസ്റ്റിനെ.2004 ലെ പരസ്യ ലൈംഗിക കേളി സംഘടനയുടെ നേതാക്കളെ നിയമനടപടിയിൽ പെടുത്തിയെങ്കിൽ 2009 ൽ ബെർലിൻ നഗരത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന അനാർക്കിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ്സിന്റെ വേദിയിൽഫക്ക് ഫോർ ഫോറസ്റ്റിന്റെ അംഗങ്ങൾ പരസ്യമായി തുണിയുരിഞ്ഞത് പരിപാടി തന്നെ പാതിയിൽ നിർത്തുന്നതിനിടയാക്കി. 2011 ൽ ഓസ്ലോ നഗരത്തിലെ ഒരു കത്തീഡ്രലിലെ ആരാധനയ്ക്കിടെ നടത്തിയ നഗ്നപ്രതിഷേധവും അവരെ വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ സഹായിച്ചു.
     സംഘടനയുടെ തുടക്കത്തിൽ സ്ഥാപകരുടെ  രതി വീഡിയോകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നൂ എങ്കിൽ ഇന്ന് ആയിരക്കണക്കിനു സന്നദ്ധ സേവകരായ യുവാക്കളാണ്ഫക്ക് ഫോർ ഫോറസ്റ്റിനു വേണ്ടി സഹശയനത്തിനു തയ്യാറായി മുന്നോട്ട് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ തന്നെ 1300 ലധികം ഇറോട്ടിക്ക് ആക്ടിവിസ്റ്റുകളുടെ രതിവീഡിയോകൾഫക്ക് ഫോർ ഫോറസ്റ്റിന്റെ വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട്. തങ്ങളെ നയിക്കുന്നത് വലിയൊരാശയം ആണെന്ന തിരിച്ചറിവാണിവരെ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി രതിയിലേർപ്പെടാനും അത് പ്രദർശിപ്പിക്കാനും സന്നദ്ധരാക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു സംഘടന.